دولت منیتوبا قوانین جدیدی را برای مهاجرت وضع نمود MANITOBA ANNOUNCES CHANGES TO

Manitoba

11مرداد 1392

دولت منیتوبا قوانین جدیدی را برای مهاجرت وضع نمود

در حال حاضر یکی از بهترین قوانین مهاجرتی را دولت استانی منیتوبا دارد و شما طی آن می توانید نسبت به اخذ اقامت منیتوبا، سرمایه گذاری، خرید یا مشارکت در یک طرح تجاری اقدام کنید.

این برنامه استانی در حدود 2 سال زمان می برد و نیازمند داشتن شرایط خاص خود است، که در 2آگوست 2013 تغییراتی بر آن اعمال گردید:

1-     انجام مصاحبه در استان منیتوبا الزامی نیست.(ولی توصیه آقای گنجی-وکیل رسمی کانادا- بر انجام این بازدید حداقل 5روزه میباشد که تاثیر مطلوبی بر پرونده دارد)

2-     انتخاب و بررسی پرونده ها، براساس سیستم امتیاز بندی مشخص انجام خواهد شد. و نحوه انتخاب متقاضیان دقیق تر خواهد شد. البته دولت متقاضیان مشاغل مربوط به رشته کشاورزی و مزرعه داری را در اولویت قرار خواهد داد.

3-     هزینه بررسی مدارک 2500دلار کانادا تعیین گردید.

4-     سپرده استان منیتوبا از 75000 دلار به 100 هزار دلار افزایش یافت.

اینطور که به نظر میرسد، اجرای این قوانین باعث جذب تعداد کمتر، ولی با پتانسیل و پشتوانه مالی بهتری برای این استان خواهد بود.روندی که ما در کبک هم شاهد آن بودیم.

همچنین دولت منیتوبا کنترل بیشتری بر سرمایه گذارانی که در این استان قصد انجام بیزینس دارند انجام می دهد تا امکان ایجاد کار را توسعه دهد.

با این تغییرات دولت منیتوبا تا پاییز پرونده جدیدی را پذیرا نخواهد بود و مدارک تکمیلی و جرئیات بیشتر  طی هفته های آینده مشخص خواهد شد. البته پیش بینی می شود، نحوه رسیدگی و اخذ اقامت بسیار سریعتر خواهد بود. از ابتدای شروع این برنامه 593 بیزینس جدید ایجاد شده که ارزشی بالغ بر 214میلیون دلار سرمایه گذاری در منیتوبا را شامل می شود.


August 2, 2013 

 

MANITOBA ANNOUNCES CHANGES TO PROVINCIAL NOMINEE PROGRAM FOR BUSINESS – – –
Improvements Designed to Strengthen Program: Melnick

 

Improvements designed to significantly strengthen the Manitoba Provincial Nominee Program for Business (MPNP-B) were announced today by Immigration and Multiculturalism Minister Christine Melnick.

“Through this program, a significant number of newcomers have already successfullyestablished their businesses in Manitoba, creating jobs and contributing to the economic prosperity of our province,” said Melnick.  “The improvements announced today significantly strengthen our program and ensure that it is well positioned for immigration success for years to come.”

The program improvements introduce a new process whereby potential applicants will have the opportunity to submit an expression of interest and then be placed in a qualification group to be assessed against a points based system.  The strongest applicants will be invited to submit a complete application.  This process replaces the previous application system that required all applicants to first undertake an exploratory visit to Manitoba before applying.

The program changes respond to recent recommendations from the auditor general and are in addition to the strengthened integrity and quality assurance reviews that the department implemented in 2011 and include:

  • establishing more stringent procedures to verify the validity of applications
  •  providing more efficient monitoring of applicants once they arrive. 
  • increasing the deposit required to $100,000 from $75,000, and
  • introducing a new Farm Recruitment Initiative to facilitate the recruitment of farmer immigrants who are most likely to succeed in Manitoba.

“The changes are intended to attract quality entrepreneurs with the strongest commitment to Manitoba and the highest potential to contribute to the economic growth of the province,” said Melnick.  “We believe that these changes will strengthen the integrity of our program as well as the number of business startups and retention rate.”

 

The improvements will come into effect in the fall of 2013.  There will be a pause placed on the submission of new applications until the new criteria are in effect which will allow for the continued processing of the many interested people who have already applied to the program.  While Manitoba is responsible for selecting those who are invited to apply to the program, the federal government ultimately processes and approves all applications for permanent residency.

 

Since the introduction of the MPNP-B program there have been over 593 businesses started and over $214 million in investments in the province.  This is a major contributor to maintaining vibrant regional communities in Manitoba with 31 per cent of investments made outside of Winnipeg including $98 million invested in farming.

 

  More details 

/ 1 نظر / 9 بازدید