# کسب_و_کار_کانادا

رضایتمندی از زندگی در کانادا در بین مهاجران

رضایتمندی از زندگی در کانادا در بین مهاجران       بیشتر افراد مهاجر به کانادا از زندگی و شرایط تحصیلی و بیمه رایگان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

اشتغال زایی و کار در کانادا توسط بنگاه های کوچک و زود بازده

اشتغال زایی و کار در کانادا توسط بنگاه های کوچک و زود بازده Small and medium enterprises -SMEs  توفیق‌ کانادا در توسعه‌ بنگاههای‌ کوچک‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 70 بازدید