# مونترال

تغییرات ایجاد شده در زمینه دانش زبان فرانسوی متقاضیان نیروی متخصص کبک

اطلاعیه مورخ 8 مارس 2017 دولت کبک در خصوص تغییرات ایجاد شده در زمینه دانش زبان فرانسوی متقاضیان نیروی متخصص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

تغییرات ایجاد شده در زمینه دانش زبان فرانسوی متقاضیان نیروی متخصص کبک

  اطلاعیه مورخ 8 مارس 2017 دولت کبک در خصوص تغییرات ایجاد شده در زمینه دانش زبان فرانسوی متقاضیان نیروی متخصص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

اداره مهاجرت کبک پذیرش 6500نفر در گروه نیروی متخصص کبک در سال 2014 را تصویب کرد

اداره مهاجرت کبک پذیرش 6500نفر در گروه نیروی متخصص کبک در سال 2014 را تصویب کرد . The Ministère Quebec will ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید