# دولت_کانادا

اشتغال زایی و کار در کانادا توسط بنگاه های کوچک و زود بازده

اشتغال زایی و کار در کانادا توسط بنگاه های کوچک و زود بازده Small and medium enterprises -SMEs  توفیق‌ کانادا در توسعه‌ بنگاههای‌ کوچک‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 88 بازدید