# اکسپرس_اینتری

چگونه امتیاز خود را در برنامه اکسپرس اینتری افزایش دهیم

چگونه امتیاز خود را در اکسپرس اینتری افزایش دهیم: یکی از بهترین روشهای مهاجرت کانادا که بسیار سریع و بی قید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید

انتاریو دعوتنامه جدید برای متقاضیان اکسپرس اینتری ارسال کرد

انتاریو دعوتنامه جدید برای متقاضیان اکسپرس اینتری ارسال کرد اداره مهاجرت استان انتاریو(تورنتو کانادا) در دو شاخه الف) افراد دارای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

اولویت بررسی پرونده های نیروی متخصص فدرال کانادا تغییر کرد

اولویت بررسی پرونده های نیروی متخصص فدرال کانادا تغییر کرددر پی تاخییرات اخیر در امتیاز بندی برنامه نیروی متخصص فدرال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

اولویت بررسی پرونده های نیروی متخصص فدرال کانادا تغییر کرد

اولویت بررسی پرونده های نیروی متخصص فدرال کانادا تغییر کرددر پی تاخییرات اخیر در امتیاز بندی برنامه نیروی متخصص فدرال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

آمار قبولی برنامه اکسپرس اینتری تاکنون

  آمار قبولی برنامه اکسپرس اینتری تاکنون هفته گذشته اداره مهاجرت کانادا گزارش کاملی از برنامه نیروی متخصص فدرال که هم اکنون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

نهمین دوره انتخاب متقاضیان اکسپرس اینتری انجام شد

نهمین دوره انتخاب متقاضیان اکسپرس اینتری انجام شد در روز May 23, 2015  برابر 2خرداد 1394 اداره مهاجرت کانادا نهمین انتخاب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید