آمارها نشان می دهد از هر پنج کانادایی ، یک نفر مهاجر است.

 

canada immigrant

آمارها نشان می دهد از هر پنج کانادایی ، یک نفر مهاجر است.

اداره ملی آمار کانادا در تحقیقاتی در سال دو هزار و یازده میلادی اعلام کرد شش میلیون و هشتصد هزار مهاجر در کانادا هستند که بیست ممیز شش درصد کل جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.
در آمارگیری سال دو هزار و شش میلادی نیز نوزده و هشت دهم درصد جمعیت این کشور را خارجی ها تشکیل می دادند.
کانادا در میان کشورهای عضو گروه هشت بیشترین جمعیت مهاجر را دارد و پس از آن ، آلمان با سیزده درصد و آمریکا با دوازده و نه دهم درصد بیشترین تعداد مهاجران را دارند.
از هر شش مهاجر یک نفر یا حدود هفده و دو دهم درصد مهاجران در سال های دو هزار و شش تا دو هزار و یازده میلادی وارد کانادا شدند.
بیش از شصت درصد مهاجران تازه وارد در سه شهر بزرگ کانادا از جمله مونترال ، تورنتو و ونکوور اقامت کرده اند.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس از اوتاوا ، اغلب مهاجران تازه وارد یعنی پنجاه و شش و نه دهم درصد آنها از قاره آسیا هستند.
  
 


OTTAWA, May 9 2013(UPI) -- More than one in five Canadians was born elsewhere, Statistics Canada reports

The 2011 National Household Survey found there were 6.8 million immigrants in the country, 20.6 percent of the population. In the 2006 Census, 19.8 percent were foreign-born.

Canada has the highest proportion of immigrants in its population among the Group of Eight nations with the largest economies, followed by Germany with 13 percent and the United States with 12.9 percent.

About one in six, 17.2 percent, of immigrants arrived in Canada between 2006 and 2011. More than 60 percent of new immigrants settled in the country's three biggest metropolitan areas, Montreal, Toronto and Vancouver.

The survey also found a change in patterns of immigration.

Among the most recent immigrants, 56.9 percent were from Asia, a continent that contributed only 8.5 percent of immigrants up to the 1970s.Read more:#ixzz2UwhrSd6Xhttp://www.upi.com/Top_News/World-News/2013/05/09/One-in-5-in-Canada-is-an-immigrant/UPI-89271368127777/#ixzz2UwhrSd6X

/ 0 نظر / 9 بازدید