جمعیت کانادا در مقایسه با پنجاه سال گذشته دو برابر شده است.

جمعیت کانادا در مقایسه با پنجاه سال گذشته دو برابر شده است.


کانادا دارای 33.5 میلیون نفر جمعیت می باشد که به نسبت کشورهای گروه G8 دارای رشد سریعتری است.(که بیشتر حاصل ورود مهاجران است)


جمعیت کانادا در مقایسه با پنجاه سال گذشته دو برابر شده است. به گزارش تلویزیونی تی وی پنج فرانسه، جمعیت کانادا در سال 2012 به سی و سه میلیون نفر رسید.

جمعیت کانادا در فاصله سال های دو هزار و شش تا دو هزار و یازده ، پنج میلیون و نهصد هزار نفر افزایش یافته است. کانادا در میان کشورهای گروه هشت بیشترین رشد جمعیت را داشته است. مهاجرت اولین عامل رشد جمعیت کاناداست.

با این حال نرخ باروری نیز اندکی رشد داشته است. سرشماری در کانادا نشان می دهد برای اولین بار در تاریخ کانادا جمعیت ساکن در غرب کشور به بیش از شرق رسیده است. آمار نشان می دهد سی ممیز هفت دهم درصد جمعیت کانادا در غرب در ایالت های بریتیش کلمبیا و آلبرتا و سی ممیز شش دهم درصد در کبک و منطقه آتلانتیک زندگی می کنند. بر این اساس جمعیت ایالت اونتاریو به سی و هشت و چهار دهم درصد می رسد. آمار نشان می دهد جمعیت کانادا متمایل به شهر نشینی می شوند.

 

canada population

از هر ده کانادایی هفت نفر در شهر زندگی می کنند.

شهرهای مونترال ، تورنتو و ونکوور سی و پنج درصد جمعیت کانادا را در خود جای داده اند. 

در نمودار شما درصد رشد جمعیت و مقدار تفاوت نسبت به سال پیش را میبینید. 


داده های آماری نشان دهنده افزایش جمعیت براساس ورود مهاجران است، مطلبی که دولت کانادا درصدد است تا با جذب نخبگان و سرمایه گذاران جمعیت خود را به خوبی افزایش دهد. ایرانیان نیز با بهره گیری از دانش فنی و فکر و ایده و سرمایه خوب نقش بسزایی در کانادا طی 10 ساله گذشته داشته اند.

ترجمه از سایت آمار کانادا و شبکه TV5

/ 0 نظر / 21 بازدید