مهاجرت از طریق انتخاب استانی – نیوبرانزویک (New Brunswick Provincial Nominee Pro

مهاجرت از طریق انتخاب استانی – نیوبرانزویک (New Brunswick Provincial Nominee Program)

امکان مهاجرت سریع از طریق استان نیوبرانزویک و اسپانسر نمودن فامیل درجه یک خود برای اقامت در کانادا


New Brunswick
با توجه به افزایش زمان مهاجرت به کانادا و همچنین مشکلات موجود در مهاجرت به استرالیا، دولت استانی کانادا برنامه ای را در استان نیوبرانزویک در دست دارد که باعث می شود شما در کمتر از چهار- پنج ماه وارد کانادا شوید و در یک بازه 2 ساله اقامت دائم خود را بگیرید.

شرایط مورد نیاز:

الف- دارا بودن سابقه مدیریت ارشد در یک شرکت یا دارا بودن پروانه کسب معتبر یا پروانه وکالت در طی 3سال گذشته

ب- امکان سپرده گذاری 75000دلار کانادا 

ج- دارا بودن یک ملک به ارزش 300هزار دلار کانادا (برمبنای دلار دولتی)

د- توانایی مکالمه ابتدایی به زبان انگلیسی یا فرانسه


مزایای این طرح:
-امکان اقامت سریع در کانادا (4ماه بعد از عقد قرارداد با ما به کانادا سفرخواهید نمود)

-امکان اسپانسر نمودن فامیل درجه یک بعد از دریافت اقامت کانادا (مانند: نوه دختری یا پسری، برادر و خواهر، نابرادری و ناخواهری، برادر زن یا خواهر زن، برادر شوهر یا خواهر شوهر، و برادرزاده یا خواهرزاده)

-عدم نیاز به مدرک زبان

-پرداخت 75000دلار بجای 180هزار دلار کبک (حدود یک سوم کمتر)


- سفر بازدیدی از استان نیوبرانزویک مدارک مورد نیاز و شرح پروسه:
متقاضی بعد از ارائه مدارک مورد نیاز مانند پروانه کسب یا مدرک ثبت شرکت خود یا دارا بودن سابقه کار مدیریت در یک شرکت، اقدام می کند و بعد از 4 ماه به استان نیوبرانوزیک مراجعه می کند، بعد از بررسی پرونده اش و بازدید از امکانات استان، طرح تجاری و کارآفرینی خود را که توسط ما تهیه خواهد شد را ارائه میدهد، بعد از قبولی یک سپرده 75000دلاری را در نزد دولت کانادا قرار می دهد و شروع به مدیریت طرح پیشنهادی خود در این استان می نماید.
www.GanjiCo.com


 

The New Brunswick Provincial Nominee Program (NBPNP) is a provincial immigration program made possible through an agreement with the Government of Canada. As an economic program, the NBPNP selects, and nominates, qualified business people and skilled workers from around the world who will live in New Brunswick and contribute to the local economy. 
Immigration Program Officers review applications based on eligibility requirements and selection factors. You must meet eligibility requirements. You should also be aware that meeting the eligibility requirements does not guarantee nomination. Priority will be given to Applicants who have the greatest potential to become economically established in New Brunswick. To determine if you meet the requirements of the Program, carefully review the information in our Website before submitting your application. www.GanjiCo.com

 

The New Brunswick Provincial Nominee Program (NBPNP) is a provincial immigration program made possible through an agreement with the Government of Canada. As an economic program, the NBPNP selects, and nominates, qualified business people and skilled workers from around the world who will live in New Brunswick and contribute to the local economy. 


Immigration Program Officers review applications based on eligibility requirements and selection factors. You must meet eligibility requirements. You should also be aware that meeting the eligibility requirements does not guarantee nomination. Priority will be given to Applicants who have the greatest potential to become economically established in New Brunswick. To determine if you meet the requirements of the Program, carefully review the information in our Website before submitting your application. www.GanjiCo.com


/ 0 نظر / 13 بازدید