کمبود نیروی کار ماهر در کانادا

canadalabour.jpg

کمبود نیروی کار ماهر در کانادا:

در پی تحقیقی ماهیانه که توسط فدراسیون کسب و کارهای مستقل کانادا انجام میشود 47 درصد ازکسب و کارهای کوچک کانادایی با کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستند. به گفته سازمان آمار کانادا، نرخ بیکاری در کانادا در اپریل 2018 برابر با 5.8 درصد بوده. این پایین ترین نرخ بیکاری در چهل سال گذشته است. تا قبل از امسال، آخرین باری که نرخ بیکاری زیر 6 درصد بود، در سال 1976 بود. در بخش هایی از کشور حتی شاهد نرخ بیکاری کمتری هستیم.


یافته های این فدراسیون در ماه اکتبر 2018نشان میدهد که نیروی کار از ماه ژانویه تنها 10 درصد و از ژانویه 2016 تا کنون تنها 20 درصد افزایش یافته است.

فدراسیون کسب و کارهای مستقل اعلام کرد که این کمبود بسیاری از کارفرمایان را مجبور به محدود کردن استخدام ها کرده است زیرا آنان ترجیح میدهد که به تمام فشار را بر روی پرورش توانایی های نیرو های در دسترس بگذارند.


شایان ذکر است که استان هایی که بیشترین کمبود نیروی کار ماهر را گزارش کرده اند بریتیش کلمبیا، کبک و انتاریو هستند.

صنایعی که بالاترین کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستند شامل ساخت و ساز، حمل و نقل، خدمات شخصی و منابع طبیعی میشوند.

این یافته ها بر اساس پاسخ های 655 نفر از اعضای فدراسیون به صورت تصادفی و بر اساس سنجش ماهانه تهیه شده است.


سازمان کسب و کارهای مستقل به طور جدی طرفدار نقش مهاجرت در کمک به حل کمبود کار کانادا است، به خصوص هنگامی که افرادی با مشاغل حرفه ای برتر تقاضای مهاجرت میکنند.

در ماه های اخیر، کبک در تلاش است برای مقابله با کمبود کار در استان، به خصوص در مناطق خارج از منطقه شهری مونترال، اقداماتی صورت دهد که در میان این تغییرات، سیستم جدید برنامه نیروی کار ماهر کبک به تصویب رسید که دولت می گوید این کار انتخاب نیروهای کار ماهر را با توجه به کمبود نیرو ، تسهیل می کند.


استان انتاریو نیز همچنین اخیرا کمترین نمره را برای برنامه اولویت نیروی انسانی در نظر گرفته است .

تمام کاندیداها توسط سیستم جدید، امتیاز بندی میشوند که امتیاز آنها جایگاهشان را در برنامه برایشان مشخص میکند.

استان انتاریو نیز به جای پذیرفتن پرونده هایی حداقل 400 امتیاز داشته باشند انتخاب را به اختیار مدیر مسئول پرونده مهاجرت استانی میسپارد.

مسئولان پرونده معیارهایی از قبیل نیازهای بازار کار را که به اقتصاد استان کمک میکنند مد نظر قرار میدهند. تازه ترین دعوت نامه های که از طریق برنامه اولویت های سرمایه انسانی ارسال شده اند تا امتیاز 350 برای کاندیداهای که پیشنهاد شغل در انتاریو داشته باشند پایین آمده است.


اکثر استانها و قلمروهای کانادایی دارای برنامه استانی خاص خود (PNP) هستند که...

ادامه مطلب (روی لینک کلیک کنید)

/ 0 نظر / 12 بازدید