جشن «سن ژان بابتیست» در استان کبک در کانادا

جشن «سن ژان بابتیست» در استان کبک در کانادا 
La Saint-Jean, la Fête Nationale du Quebec, St. Jean Baptiste Day ... it's a day of many names. But whatever you call it, it's one of Montreal's favorite holidays!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
٢۴ ژوئن (سوم تیر) روز قدیس محافظ بخش فرانسوی کانادا و جشن ملی است و امسال با وجود باران سیل آسا این جشن حال و هوای دیگری داشت.
La Saint-Jean, la Fête Nationale du Quebec
/ 0 نظر / 12 بازدید