اداره مهاجرت و شهروندی کانادا زین پس نتایج آزمون TCF کانادا را نیز می پذیرد.

TCF.jpg

-اداره مهاجرت و شهروندی کانادا ازاین پس نتایج آزمون TCF کانادا را نیز می پذیرد.

 

دولت کانادا از این به بعد نتایج آزمون جدیدی را جهت نشان دادن توانایی زبان متقاضیان نیروی متخصص با زبان فرانسه را جهت اقامت دائمی می پذیرد.

تست دانش زبان فرانسه برای کانادا (TCF کانادا) توسط مرکز بین المللی آموزشی دولت فرانسه (CIEP) اداره می شود تا توانایی زبان فرانسه متقاضیان بررسی شود. این مدرک مورد تایید کانادا و 150کشور دیگر نیز هست. 

به گفته این مرکزTCF کانادا برای ارزیابی دانش زبان فرانسوی متقاضیان مهاجرت و شهروندی کانادا در نظر گرفته شده است تا سطح زبان آنان ارزیابی شود.

متقاضیان برنامه های مهاجرتی تخصصی مانند افراد زیر:

 - سیستم اکسپرس اینتری 

- بخش نیروی ماهر فدرال

-کارآفرینی

 تجربه کاری کانادایی

باید سطح کافی از مهارت را در زبان انگلیسی یا فرانسوی به اثبات برسانند تا برای این برنامه ها واجد شرایط شوند.

به عنوان مثال، کاندیداهای نیروی ماهر فدرال که زبان فرانسوی به عنوان زبان اول خود انتخاب میکنند، باید سطح زبانشان برابر با NCLC 7 باشد.

TCF کانادا در حال حاضر آزمون دوم زبان فرانسه است که توسط اداره مهاجرت و شهروندی کانادا به رسمیت شناخته شده است. یکی دیگر از گزینه های مورد تایید آزمون TEF  است. این بدان معنی است که نتایج TCF Canada یا TEF Canada هر دو توسط اداره مهاجرت کانادا مورد تایید هستند. 

کاندیداهای انگلیسی زبان اقامت دائم لازم نیست که نتایج آزمون فرانسه ارائه دهند، مگر اینکه...

ادامه مطلب (روی لینک کلیک کنید)

/ 0 نظر / 29 بازدید