دولت کانادا متوجه نیست در ایران چه می گذرد

دولت کانادا متوجه نیست در ایران چه می گذرد

معاون آمریکا و اروپای وزیر امور خارجه در ادامه گفت و گو با ایسنا درباره روابط ایران و کانادا نیز اظهار کرد: متاسفانه دولت کانادا مواضع تندی علیه ایران اتخاذ کرده است که از واقعیت های کشورمان به طور کامل به دور است. وقتی اظهارات آن ها را بررسی می کنیم گویا در دنیای دیگری زندگی می کنند و متاسفانه دولت کنونی کانادا این سیاست را در پیش گرفته است. سیاست های خصمانه و تندی که از سوی کانادا علیه ایران دنبال می شود نشان می دهد آن ها از تحولات ایران و واقعیت های آن بی خبرند و متوجه نیستند در ایران چه می گذرد یا روابط خارجی ایران چگونه است و انتخابات ایران با چه شور و هیجانی انجام شد و مردم ایران چگونه به تحولات بین المللی نگاه می کنند. طبیعی است آن ها از این شرایط متضرر می شوند. ما به دنبال این نیستیم تا تحت هر شرایطی با یک کشور ارتباط داشته باشیم.

 

اگر کانادا به سیاست هایش در قبال ایران ادامه دهد، به جایی نخواهیم رسید

 

وی با بیان این که سیاست ما ارتباط با کشورها بر اساس احترام متقابل و موضع برابر است، تصریح کرد: اگر دولت کانادا بخواهد سیاست هایی را که تاکنون اتخاذ کرده، ادامه دهد به جایی نخواهیم رسید.

 

تلاش داریم به ایرانیان مقیم خدمات کنسولی در داخل کانادا ارائه شود

 

روانچی درباره وضعیت ایرانیان مقیم کانادا و پیگیری امور کنسولی آن ها خاطرنشان کرد: عنایت ویژه ای به ایرانیان عزیز مقیم کانادا داریم. آن ها از جهت خدمات کنسولی در محدودیت ها و مضیقه های زیادی هستند. تدابیری اندیشیده شده است که شاید بتوان فعالیت هایی در این باره انجام داد تا امور کنسولی ایرانیان در آن جا تسهیل شود.

 

او توضیح داد: در تلاش هستیم شرایطی فراهم شود که بتوانیم خدمات کنسولی به نحوی در داخل کانادا ارائه شود که البته این شرایط زمان می برد

/ 0 نظر / 7 بازدید