از کانادا تا آرژانتین با پای برهنه:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
جوزف مایکل روکنی ، مهندس کانادایی برای جمع آوری کمک های خیریه در طول 18 ماه مسیر 19 هزار کیلومتری کانادا تا آرژانتین را با پای برهنه طی خواهد کرد.
این مهندس 32 ساله در این مسیر 19 هزار کیلومتری که 7 هزار کیلومتر بیشتر از قطر کره زمین مسافتش است ، از 14 کشور عبور خواهد کرد تا ضمن رساندن پیام صلح و دوستی به سراسر جهان ، کمک های ویژه ای را برای بنیادهای خیریه جمع آوری کند.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=723991244283132&set=a.385570458125214.113666.292333377448923&type=1&relevant_count=1