چقدر برای اقدام از طریق نیروی متخصص فدرال و کبک 2013 زمان داریم؟

بزرگترین برنامه مهاجرت کانادا به نام نیروی متخصص فدرال FSWP تعداد پرونده های پذیرفته شده از اردیبهشت 1392 را اعلام نمود. این برنامه به شما اجازه تحصیل در کانادا، اقامت در کانادا و ... را می دهد.  

همانطور که میدانید برنامه نیروی متخصص کبک QSW تا قبل از 9مرداد 92 زمان دارد و بعداز آن منقضی می گردد.

در حال حاضر اگر پرونده کاملی (طبق لیست مورد نظر کانادا و با شرایط منطبق ایران-45مورد) را داشته باشید، میتوانید بسیار خوشبین باشید که از این طریق اقامت کانادا را دریافت نمایید. هرچند زمانبندی این برنامه بسیار محدود است. به اعتقاد آقای گنجی(وکیل مهاجرت کانادا) اقدام از طریق این برنامه زمان بسیار کوتاهتری(حدود یک سوم کمتر) نسبت به قبل دارد. پس برای علاقمندان کانادا که دارای انگیزه، شرایط لازم و ... را دارند، هم اکنون بهترین زمان است.

در اینجا می توانید  جدول بروز شده تعداد پرونده های کامل دریافت شده در بخش نیروی متخصص فدرال 2013  را که توسط اداره مهاجرت برای بررسی قبول شده است را ببینید. CIC سقف پنج هزار نفری را برای این مشاغل در نظر گرفته است. متقاضیان باید در یکی از 24 رشته زیر تجربه کار و مدرک داشته باشند و  در هر رشته 300نفر پذیرفته خواهد شد.

در تاریخ 5تیرماه92 اداره مهاجرت گزارش داد که تاکنون 65 پرونده پذیرفته شده است. ولی این آمار همیشه با تاخیر مواجه بوده و پیش بینی بیش از رقم اعلام شده است.


برنامه نیروی متخصص کبک

در تاریخ 7فروردین92 اداره مهاجرت کبک اعلام نموده که میخواهد برنامه و قوانین مهاجرت از طریق نیروی متخصص را تغییر دهد و قوانین فعلی تا تاریخ 9مرداد92 اعتبار دارد.

به احتمال زیاد ما شاهد تغییراتی  در برنامه نیروی مهاجرت کبک خواهیم بود.

عقربه های ساعت به سرعت به جلو حرکت می کنند ولی همچنان برای متقاضیان کانادا زمان وجود دارد، شما میتوانید برای بررسی شرایط اقامت در کانادا فرم ارزیابی رایگان را تکمیل نمایید.

 

 

جدول بروز شده تعداد پرونده های کامل دریافت شده در بخش نیروی متخصص فدرال 2013 - در تاریخ 6تیرماه 92


http://www.ganjico.com/Details/202/%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A8%DA%A9