جیسون کنی(وزیر مهاجرت کانادا)در این ویدیو سیستم جدید مهاجرت به کانادا را توضیح می دهد،

در 24 فوریه سال 2013 وزیر مهاجرت کانادا آقای جیسون کنی در ویدیویی، خصوصیات سیستم جدید مهاجرت به کانادا را تشریح کرد، با توجه به مشکلات زیاد موجود در سیستم قدیم جذب مهاجر که باعث شد بسیاری از تازه واردان دچار مشکلات زیادی گردند(مانند بیکاری بعد از ورود، سطح پایین درآمد نسبت به یک کانادایی و عدم توانایی در صحبت به زبان انگلیسی وفرانسه و ...) و همچنین تاخیر در بررسی پرونده های سال 2008 به بعد میتوان به این برنامه جدید خوشبین بود. به طوریکه پرونده های اسپانسر شیپی همسر که تا کنون بیش از 16 ماه طول میکشید، هم اکنون حدود 4تا 6ماه شده است، یعنی سرعت در برررسی پرونده ها.
به هر حال از خصوصیات این سیستم جدید پذیرش مهاجر میتوان موارد زیر را نام برد:
سرعت بیشتر بررسی پروندها
انتخاب مهاجرها براساس تطابق پذیری بیشتر با اقتصاد کانادا
تامین نیاز بازار کار کانادا
جذب متقاضیان با استعداد تر و خانواده آنها
جذب بیشتر مهاجر در استانهای دیگر
جلوگیری از تقلب در ورود و پناهندگی و دریافت سیتیزن شیپی

 

canada immigration