جدول مقایسه ای نمره آیلتس برای امتیاز نیروی متخصص فدرال 2013

با توجه به آغاز پذیرش نیروی متخصص فدرال در سال 2013 جدول ارزیابی و مقایسه ای نمره زبان تهیه شده است.

در جدول زیر می توانید امتیاز بندی و نحوه دریافت امتیاز را که بر مبنای 24 امتیاز برای زبان اول و 4امتیاز برای زبان دوم است را ببینید. البته در نظر داشته باشید که حداقل 16 امتیاز و یا CLB7 برای اقدام واجب است. همچنین برای اثبات شما باید مدرک زبان IELTS  یا   TEF  خود را به همراه داشته باشید. (برای اطلاع از نحوه ثبت نمره مدرک خود با ما تماس بگیرید)

 

Ielts