آیا راهی است که بدون دانش زبان انگلیسی اقامت کانادا را دریافت کرد؟

بله، از طریق استان ساسکاچوان...
...
بسیاری از کسانی که در 3سال گذشته دارای یک شغل معتبر در ایران 
مثلا:

صاحب پروانه کسب،
دارای شرکت ثبت شده ،
مدیر یک شرکت دولتی یا خصوصی، 
مزرعه دار، 
پزشک یا وکیل ، 
صاحب مدرسه و ... هستند می توانند اقامت کانادا را دریافت کنند، این افراد با رعایت شروط، می توانند مقیم کانادا شوند و برای خود و همه اعضاء خانواده شان کارت اقامت را دریافت نمایند. و به تحصیل یا کار و زندگی بپردازند.

از مزایای این روش میتوان موارد زیر را نام برد:
عدم نیاز به دانش زبان 
کوتاه بودن زمان پروسه 
در مواردی عدم نیازبه مصاحبه حضوری در کانادا 

برای اطلاع از نحوه اقدام و بررسی شرایط شما ، در سایت زیر فرم ارزیابی رایگان را پر نمایید:

ساسکاچوان